Γιώργος + Στεφανία

Ευχαριστώ πολύ το Γιώργο και τη Στεφανία!

O Γάμος έγινε στο κτήμα Varibobi Club.

Φωτογραφία: Δημήτρης Τσιάπας  http://www.tsiapas.com

Music: Taylor Hayward